artykuł nr 36

Ogłoszenie dot. przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim na dofinansowanie zakupu sztandaru

Załączniki:
Ogłoszenie 277 KB
artykuł nr 37

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej niskiego napięcia w rejonie ulic Wąskiej i Wieniawskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB
artykuł nr 38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotyczące podjęcia Uchwał w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Obwieszczenie 86 KB
artykuł nr 39

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 47 KB
artykuł nr 40

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ul. Głębokiej

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB