artykuł nr 26

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę gazociągu w rejonie ulicy Karolinowskiej i Żółtej

artykuł nr 27

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na pomieszczenia biurowe w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Próchnika 8/12

artykuł nr 28

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Południowej

artykuł nr 29

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Dmowskiego i Szklarskiej

artykuł nr 30

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę ulicy Narutowicza wraz z budową wodociągu