artykuł nr 66

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy przepustu w ul. Zawodzie

artykuł nr 67

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. przebudowy ulicy Narutowicza

artykuł nr 68

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynki warsztatu usług wulkanizacyjnych z częścią handlowo-biurową oraz budowie wiaty przeznaczonej na dwa stanowiska napraw wulkanizacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą przewidzianą do realizacji przy ul. Zachodniej 6 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ew. 102 obręb 32)

artykuł nr 69

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania na budowę wewnętrznej sieci elektrycznej kablowej przy ul. Sienkiewicza i Narutowicza

artykuł nr 70

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia przy ul. Wąskiej i Wieniawskiego