artykuł nr 56

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, Zawodzie i Dworskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 52 KB
artykuł nr 57

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kłosowej

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 58

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą OPTO o mocy 8MW w rejonie ulic Świerkowej, Spokojnej, Granicznej i Wroniej

Załączniki:
Obwieszczenie 59 KB
artykuł nr 59

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. budowy linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą OPTO o mocy 6MW w rejonie ulic Świerkowej, Spokojnej, Granicznej i Wroniej

Załączniki:
Obwieszczenie 49 KB
artykuł nr 60

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na przebudowę sieci elektroenergetycznej przy ul. Dębowej

Załączniki:
Obwieszczenie 46 KB