artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski-Sworzyce

artykuł nr 2

Obwieszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego w 2012 roku na realizację zadań z zakresu sportu.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową obiektu biurowo ? magazynowego i niezbędnej infrastruktury przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 16/2 oraz 43/2 obręb 32 położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 12.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na pomieszczenia biurowe w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Próchnika 8/12