artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Dębowej

artykuł nr 42

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kłosowej

artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego, Zawodzie, Dworskiej

artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę wewnętrznej sieci elektrycznej kablowej do bram wjazdowych przy ul. Sienkiewicza i Narutowicza

artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Łaziennej-Mokrej