artykuł nr 26

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę gazociągu w rejonie ulicy Karolinowskiej i Żółtej

Załączniki:
Obwieszczenie 49 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na pomieszczenia biurowe w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Próchnika 8/12

Załączniki:
Obwieszczenie 50 KB
artykuł nr 28

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 42 KB
artykuł nr 29

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Dmowskiego i Szklarskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 46 KB
artykuł nr 30

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę ulicy Narutowicza wraz z budową wodociągu

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB