artykuł nr 21

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
Ogłoszenie 247 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szklarskiej i Orlej

Załączniki:
Obwieszczenie 42 KB
artykuł nr 23

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z częścią biurową, pylonem reklamowym H=25 m, zbiornikiem wody p.poż. wraz z infrastrukturą techniczną: drogi, place manewrowe, parkingi, instalację gazu, instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz przyłącze elektroenergetyczne wraz ze stacją transformatorową, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomości położonych przy ul. Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (działki nr ewid.: 14/2, 14/25, 14/34, 14/36, 14/37, 14/38, 16/2 obręb 19)

Załączniki:
Obwieszczenie 69 KB
artykuł nr 24

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2012 r.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzeźnickiej i Pawłowskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 46 KB