artykuł nr 16

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ulicy Brzeźnickiej i Pawłowskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 42 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia - obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:
Obwieszczenie 50 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 78 KB
artykuł nr 19

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ul. Głębokiej

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji transformatorowej słupowej przy ul. Wierzejskiej 100

Załączniki:
Obwieszczenie 50 KB