artykuł nr 61

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej SN 15 kV

Załączniki:
Obwieszczenie 59 KB
artykuł nr 62

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. regulacji oraz przebudowy koryta rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Al. Kopernika

Załączniki:
Obwieszczenie 52 KB
artykuł nr 63

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Sienkiewicza

Załączniki:
Obwieszczenie 49 KB
artykuł nr 64

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Łódzkiej

Załączniki:
Załącznik 42 KB
artykuł nr 65

Obwieszczenie o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków: garażu, budynku gospodarczego i szklarni z przeznaczeniem na warsztat samochodowy (6 stanowiskowy) z częścią socjalną i zapleczem magazynowym wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury przewidzianą do realizacji przy ul. Wiślanej 25 w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr ew. 505 obręb 34)

Załączniki:
Obwieszczenie 85 KB