artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w/s sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Kalisko - Piotrków Trybunalski

artykuł nr 12

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 14

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego o wszczęciu postępowania dot. zniszczenia drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 28

artykuł nr 15

Wykaz miejsc na terenie Piotrkowa Trybunalskiego...

Wykaz miejsc na terenie Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych...