artykuł nr 46

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim - odcinek PKL3F466.

artykuł nr 47

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Roosevelta 3 - Próchnika 42 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
artykuł nr 49

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej wraz z przyłączami

artykuł nr 50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Zamkowej