artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

artykuł nr 42

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zmianami ) oraz art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji...
artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541E ul. Wolborska (przez rzekę Wierzejkę) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)