artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowz ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym i niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy dwóch odcinków linii kablowych 15 kV prowadzących do złącza kablowego 15 kV (trójnika) wraz z tym złączem i dalej linią kablową 15kV do stacji trafo odbiorczej wnętrzowej wraz z tą stacją

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 160 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 15

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. ofertowej sprzedaży budynku administracyjno-biurowego (typu system) zlokalizowanego na terenie likwidowanego składowiska odpadów stałych w Dołach Brzeskich

Załączniki:
Informacja 681 KB