artykuł nr 61

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 138 KB
artykuł nr 62

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz zapleczem parkingowym przewidzianej do realizacji ul. Budki - Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 157 KB
artykuł nr 63

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 123 KB
artykuł nr 64

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 65

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Farnej i Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB