artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy układu komunikacyjnego z włączeniem do ul. Łódzkiej.

Załączniki:
Obwieszczenie 192 KB
artykuł nr 7

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2010 roku

artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 10

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s udowy linii energetycznych kablowych NN oświetlenia ulicznego w układach drogowych ulic ul. Czarna Droga, ul. POW, ul. Dąbrowskiego

Załączniki:
Obwieszczenie 144 KB