artykuł nr 31

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu 90 KB
Ogłoszenie o konkursie 127 KB
Oferta 164 KB
Harmonogram 73 KB
Regulamin 123 KB
artykuł nr 32

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2010 roku

Załączniki:
Rozstrzygnięcie konkursu 88 KB
Ogłoszenie o konkursie 126 KB
Oferta 164 KB
Harmonogram 73 KB
Regulamin 123 KB
artykuł nr 33

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 181 KB
artykuł nr 34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 29. 30 oraz 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 35

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...