główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych - kiosków multimedialnych

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnychTermin składania ofert – 11.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –11.12.2003 r. o godz. 14.00(ANZ. 341/24-DRG/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Jacek Lara w sprawach technicznych tel. 0-44 649-67-65Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34