główna zawartość
artykuł nr 1

SPZ.271.28.2017 - Przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim" - część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17