główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie integralności z innymi środkami transportu"

Załączniki:
Obwieszczenie669 KB