główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17484

1. Data: 2017-11-28 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o unieważnieniu postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-11-17 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-11-17 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - uwaga zmiana załącznika nr 6
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-11-15 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-11-15 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-11-15 13:04
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-11-15 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-11-15 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim". Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-11-15 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.40.2017 - przetarg nieograniczony na: zakup i dostawę sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim. Część I: zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część II: zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17, Część III: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17
Wykonanie: Paulina Budkowska