główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17441

1. Data: 2017-11-16 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodatkowy opis redaktora: edycja
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-11-07 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-11-02 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedź na pytanie
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-10-30 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Załączniki
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-10-30 09:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-10-30 09:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-10-30 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-10-30 09:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-10-30 09:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.38.2017 - Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszy do drukarek oraz materiałów do urządzeń powielających na potrzeby Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska