główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17430

1. Data: 2017-11-22 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-11-14 11:10
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-11-10 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania 10.11.2017 r.
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-11-08 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: korekta ogłoszenia
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-11-08 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana terminu składania ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2017-11-08 11:50
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Opis systemu kolejkowego
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2017-11-08 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 8.11.2017 r.
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2017-11-02 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-10-26 09:35
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Projekt umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2017-10-26 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Opis systemu kolejkowego
Wykonanie: Paulina Budkowska
11. Data: 2017-10-26 09:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Budkowska
12. Data: 2017-10-26 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
13. Data: 2017-10-26 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
14. Data: 2017-10-26 09:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.37.2017 - Przetarg nieograniczony na wdrożenie systemu kolejkowego wraz ze sprzętem i oprogramowaniem dla urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Wykonanie: Paulina Budkowska