główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17404

1. Data: 2017-12-06 09:26
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze cz. I
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-11-22 11:11
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-10-31 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert - część I i część II
Wykonanie: Paulina Budkowska
4. Data: 2017-10-16 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Oświetlenie uliczne
Wykonanie: Paulina Budkowska
5. Data: 2017-10-13 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla Podwykonawców
Wykonanie: Paulina Budkowska
6. Data: 2017-10-13 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
7. Data: 2017-10-13 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Przedmiar
Wykonanie: Paulina Budkowska
8. Data: 2017-10-13 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Budkowska
9. Data: 2017-10-13 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: PB - etap 1
Wykonanie: Paulina Budkowska
10. Data: 2017-10-13 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: 1 str. SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
11. Data: 2017-10-13 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Budkowska
12. Data: 2017-10-13 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Budkowska
13. Data: 2017-10-13 12:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.35.2017 - Przetarg nieograniczony na: Część I Budowa fragmentu ul. W. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim - etap I, Część II: Budowa oświetlenia ulicznego na fragmencie nowo wykonywanego łącznika w ramach zadania „Budowa połączenia ul. Sulejowskiej z ul. Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim”.
Wykonanie: Paulina Budkowska