główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17346

1. Data: 2017-10-17 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-10-12 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Paulina Budkowska
3. Data: 2017-09-29 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana SIWZ dokumentacji technicznej
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2017-09-29 13:45
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana ogłoszenia
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2017-09-27 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2017-09-27 12:46
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2017-09-27 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: kanalizacja sanitarna, wodna (zip)
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2017-09-27 12:43
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2017-09-27 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2017-09-27 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
11. Data: 2017-09-27 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
12. Data: 2017-09-27 12:39
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna".
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie o przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
13. Data: 2017-09-27 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.32.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Osiedlu Jeziorna"
Wykonanie: Monika Jarzębska