główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17338

1. Data: 2017-09-29 08:54
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2017-09-22 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: Umowa
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2017-09-22 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2017-09-22 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2017-09-22 14:31
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2017-09-22 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17.
Dodatkowy opis redaktora: ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2017-09-22 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.30.2017 -Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, zestawów audiowizualnych oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP nr 10 oraz SP nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim część I: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część II: Zakup i dostawa zestawów audiowizualnych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17 część III: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych SP nr 10 i SP nr 17
Wykonanie: Monika Jarzębska