główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17268

1. Data: 2017-09-15 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: Unieważnienie postępowania
Wykonanie: Paulina Budkowska
2. Data: 2017-08-30 08:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: Łódzka - Przedm., PT, STWiOR - najnowszy folder
Wykonanie: Paulina Jasińska
3. Data: 2017-08-30 08:38
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: Podole - najnowszy folder
Wykonanie: Paulina Jasińska
4. Data: 2017-08-28 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Paulina Jasińska
5. Data: 2017-08-28 13:12
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ - 1 str.
Wykonanie: Paulina Jasińska
6. Data: 2017-08-28 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Paulina Jasińska
7. Data: 2017-08-28 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt" .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie
Wykonanie: Paulina Jasińska
8. Data: 2017-08-28 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.27.2017 - Przetarg nieograniczony na: część I: budowę drogi wjazdowej z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa w ramach zadania pn.: "Droga wjazdowa z ul. Łódzkiej na terenie osiedla Łódzka - Sadowa". Część II: przebudowę fragmentu ulicy Podole oraz zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt"
Wykonanie: Paulina Jasińska