główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 17252

1. Data: 2017-09-22 12:32
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2017-09-07 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Zestawienie ofert
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2017-08-22 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór baneru
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2017-08-22 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oświadczeń - zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2017-08-22 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Wymogi dot. gwarancji należytego wykonania umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2017-08-22 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Materiały do przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2017-08-22 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2017-08-22 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: siwz - str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2017-08-22 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: SIWZ
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2017-08-22 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej".
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie przetargu
Wykonanie: Monika Jarzębska
11. Data: 2017-08-22 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY » Postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych » Rok 2017 » II półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: SPZ.271.26.2017 - Przetarg nieograniczony na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od ul. Wierzejskiej do 14 kk w ramach zadania "Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej"
Wykonanie: Monika Jarzębska