główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14253

1. Data: 2015-05-13 09:39
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie 12 Longinówka, gmina Rozprza oraz działce nr 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono obwieszczeie
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-05-13 09:38
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: dodanie artykułu: Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na działce nr 30/2 w obrębie 12 Longinówka, gmina Rozprza oraz działce nr 1/6, obręb 40 miasto Piotrków Trybunalski, powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
Wykonanie: Ilona Patyk