główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14115

1. Data: 2015-05-04 11:07
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji Nr 96/2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOC_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/6- obręb 40 Piotrków trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono obwieszczenie
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-05-04 11:06
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania decyzji Nr 96/2015 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001489_LOC_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R" przewidzianego do realizacji na działkach: nr 30/2- obręb 12 Longinówka, gmina Rozprza i 1/6- obręb 40 Piotrków trybunalski M., powiat piotrkowski, województwo łódzkie
Wykonanie: Ilona Patyk