główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14011

1. Data: 2015-03-30 11:15
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałowywania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Obwieszczenie
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-03-30 11:12
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziałowywania na środowisko
Wykonanie: Ilona Patyk