główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13920

1. Data: 2015-02-24 11:30
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wystąpieniu do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2015-02-24 11:29
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wystąpienia do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Wojciech Bonarski