główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13887

1. Data: 2015-02-06 10:30
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa łódzkiego w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2015-02-06 10:30
Dział: Inne / Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta / Rok 2015 /
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Marszałka Województwa łódzkiego w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dn. 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi
Wykonanie: Wojciech Bonarski