główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14303

1. Data: 2015-06-30 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-06-19 09:08
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2015-06-17 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono pytania 2
Wykonanie: Ilona Patyk
4. Data: 2015-06-12 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zmianę ogłoszenia
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2015-06-12 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Ilona Patyk
6. Data: 2015-06-12 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono brakujący profil
Wykonanie: Ilona Patyk
7. Data: 2015-06-12 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono mapę
Wykonanie: Ilona Patyk
8. Data: 2015-06-02 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
9. Data: 2015-06-02 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
10. Data: 2015-06-02 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono organizacja ruchu
Wykonanie: Ilona Patyk
11. Data: 2015-06-02 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono specyfikację techniczną
Wykonanie: Ilona Patyk
12. Data: 2015-06-02 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Ilona Patyk
13. Data: 2015-06-02 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Ilona Patyk
14. Data: 2015-06-02 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono projekt
Wykonanie: Ilona Patyk
15. Data: 2015-06-02 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz str 1
Wykonanie: Ilona Patyk
16. Data: 2015-06-02 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Ilona Patyk
17. Data: 2015-06-02 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie
Wykonanie: Ilona Patyk
18. Data: 2015-06-02 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg na budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Broniewskiego jako ETAP II w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego ul. Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Ilona Patyk