główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14106

1. Data: 2015-05-19 10:06
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informację o wyborze ofrty
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-05-11 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2015-05-11 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono pytania i odpowiedzi
Wykonanie: Ilona Patyk
4. Data: 2015-05-08 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zaałączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2015-05-08 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
6. Data: 2015-05-08 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Ilona Patyk
7. Data: 2015-05-07 13:53
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono rysunki
Wykonanie: Ilona Patyk
8. Data: 2015-05-07 09:41
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono poprawiony projekt zamienny
Wykonanie: Ilona Patyk
9. Data: 2015-05-07 09:34
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono poprawione załaczniki
Wykonanie: Ilona Patyk
10. Data: 2015-05-07 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: qaktualizacja
Wykonanie: Ilona Patyk
11. Data: 2015-04-28 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono aktualizację plików
Wykonanie: Wojciech Bonarski
12. Data: 2015-04-28 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono aktualizację
Wykonanie: Ilona Patyk
13. Data: 2015-04-28 09:21
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
14. Data: 2015-04-28 09:19
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono str 1
Wykonanie: Ilona Patyk
15. Data: 2015-04-28 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki
Wykonanie: Ilona Patyk
16. Data: 2015-04-28 09:14
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Ilona Patyk
17. Data: 2015-04-28 09:13
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Ilona Patyk
18. Data: 2015-04-28 09:11
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Ilona Patyk
19. Data: 2015-04-28 09:09
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku .
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Ilona Patyk
20. Data: 2015-04-28 09:08
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na etap II zadania pn: Budowa Kompleksu Rekreacyjno- Sportowego przy ul. Belzackiej oraz zadania pn: Budowa dojścia pieszego do Skateparku
Wykonanie: Ilona Patyk