główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 14045

1. Data: 2015-05-07 08:31
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono inforację
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2015-04-07 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dokumentacja Zawiła Gołębia
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2015-04-07 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Zalesicka 2
Wykonanie: Ilona Patyk
4. Data: 2015-04-07 10:57
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dokumentacja zalesicka 1
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2015-04-07 10:56
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Ilona Patyk
6. Data: 2015-04-07 10:54
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono Istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Ilona Patyk
7. Data: 2015-04-07 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Ilona Patyk
8. Data: 2015-04-07 10:51
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono SIWZ str1
Wykonanie: Ilona Patyk
9. Data: 2015-04-07 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim..
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie
Wykonanie: Ilona Patyk
10. Data: 2015-04-07 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2015 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na 1. przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowa napowietrznej linii technicznej kolidującej z projektowaną przebudową ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn.":RIM-191/P "Rozbudowa ulicy Zalesickiej - etap II". 2. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych w ulicach Zawiła, Gołębia w ramach zadania pn. RIM-190/G "Budowa ulicy Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem" w Piotrkowie Trybunalskim.
Wykonanie: Ilona Patyk