główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13278

1. Data: 2014-07-17 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2014-07-10 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2014-07-09 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
4. Data: 2014-06-30 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: załączenie pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2014-06-27 12:28
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono przedmiar robót elektrycznych
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-06-27 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dokumentacja 2 (zip)
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-06-25 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dokumentacja zip
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2014-06-25 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2014-06-25 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Wojciech Bonarski
10. Data: 2014-06-25 11:45
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ 1
Wykonanie: Wojciech Bonarski
11. Data: 2014-06-25 11:42
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Wojciech Bonarski
12. Data: 2014-06-25 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Dworskiej 11
Wykonanie: Wojciech Bonarski