główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13268

1. Data: 2014-07-02 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: zał.pliku
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2014-06-18 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2014-06-18 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2014-06-18 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2014-06-18 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ 1
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-06-18 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-06-18 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie okresowej modernizacji szczegółowych osnów geodezyjnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeglądu i inwentaryzacji punktów a także aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, mających na celu doprowadzenie jej do zgodności ze standardem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
Wykonanie: Wojciech Bonarski