główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13264

1. Data: 2014-07-10 13:09
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2014-06-17 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2014-06-17 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2014-06-17 13:18
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2014-06-17 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-06-17 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-06-17 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2014-06-17 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2014-06-17 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy/budowy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Granicznej wraz z remontem/budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski