główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13201

1. Data: 2014-06-12 09:03
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2014-06-02 09:55
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2014-05-29 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2014-05-29 10:35
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2014-05-26 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono koncepcję odwodnienia .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-05-26 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dokumentację .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-05-26 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono wzór umowy .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2014-05-26 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2014-05-26 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ 1 .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
10. Data: 2014-05-26 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
11. Data: 2014-05-26 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy ul. Cmentarnej wraz z remontem/przebudową mostu i budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna''
Wykonanie: Wojciech Bonarski