główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 13199

1. Data: 2014-06-16 08:34
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyborze oferty
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2014-06-04 10:49
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono odpowiedzi na pytania wykonawców
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2014-06-03 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono odpowiedzi na pytania wykonawców
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2014-05-28 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono nowy plik
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2014-05-28 08:58
Dział: Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia Przetargów / Rok 2014 - I półrocze /
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim .
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono dokumentację
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-05-26 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono istotne postanowienia umowy .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-05-26 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ 1 .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2014-05-26 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu .
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2014-05-26 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne / Postępowania do 30.000 EURO / Rok 2014 / I półrocze
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynku Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Wojciech Bonarski