główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12996

1. Data: 2014-05-14 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2014-04-30 08:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
3. Data: 2014-04-28 12:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
4. Data: 2014-04-28 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
5. Data: 2014-04-25 08:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
6. Data: 2014-04-24 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
7. Data: 2014-04-23 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
8. Data: 2014-04-23 08:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
9. Data: 2014-04-23 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
10. Data: 2014-04-23 08:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Ilona Patyk
11. Data: 2014-04-17 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
12. Data: 2014-04-17 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
13. Data: 2014-04-17 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
14. Data: 2014-04-17 13:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
15. Data: 2014-04-17 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
16. Data: 2014-04-17 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
17. Data: 2014-04-17 13:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
18. Data: 2014-04-17 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
19. Data: 2014-04-17 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
20. Data: 2014-04-17 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa Przedszkola samorządowego Nr 26'
Wykonanie: Wojciech Bonarski