główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12960

1. Data: 2014-04-29 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Ilona Patyk
2. Data: 2014-04-14 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2014-04-11 11:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2014-04-11 11:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,Budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2014-04-03 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2014-04-03 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2014-04-03 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2014-04-03 13:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2014-04-03 13:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
10. Data: 2014-04-03 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
11. Data: 2014-04-03 13:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2014 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej stanowiącej łącznik pomiędzy ul. 18-stycznia i ul. Wronią o długości ok. 500 m w ramach zadania pn: ,,budowa podłączenia ul. 18-stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim - dokumentacja'
Wykonanie: Wojciech Bonarski