główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12214

1. Data: 2013-07-08 08:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F. Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Roosevelta-dokumentacja techniczna".
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono unieważnienie postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2013-06-24 12:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2013-06-24 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2013-06-24 12:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2013-06-24 12:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2013-06-24 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2013-06-24 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
8. Data: 2013-06-24 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski
9. Data: 2013-06-24 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F.Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. ,,Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna'
Wykonanie: Wojciech Bonarski