główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12198

1. Data: 2013-07-05 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono informacje o wyborze oferty
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2013-06-24 13:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono nowe załączniki (zip)
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2013-06-20 08:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2013-06-13 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki (zip)
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2013-06-13 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono opis przed. zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2013-06-13 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne post. umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2013-06-13 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono 1 str. siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2013-06-13 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2013-06-13 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono oglo o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2013-06-13 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na modernizację dachu III LO w Piotrkowie Trybunalskim
Wykonanie: Monika Jarzębska