główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12186

1. Data: 2013-06-27 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o wyborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2013-06-24 08:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2013-06-10 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załączniki (zip)
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2013-06-10 10:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono istotne postanowienia umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2013-06-10 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono 1 str. siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2013-06-10 10:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2013-06-10 10:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2013-06-10 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wejścia do budynku USC obejmujące remont schodów, dostawę i montaż platformy dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ścianki oporowej przy istniejących schodach zewnętrznych, przebudowa i aranżacja wnętrz ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta - Urzędu Stanu Cywilnego
Wykonanie: Monika Jarzębska