główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 12649

1. Data: 2013-12-13 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informację o wyborze oferty
Wykonanie: Wojciech Bonarski
2. Data: 2013-12-02 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Wojciech Bonarski
3. Data: 2013-12-02 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono Istotne postanowienia umowne
Wykonanie: Wojciech Bonarski
4. Data: 2013-12-02 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ 1
Wykonanie: Wojciech Bonarski
5. Data: 2013-12-02 10:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono SIWZ
Wykonanie: Wojciech Bonarski
6. Data: 2013-12-02 10:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Wojciech Bonarski
7. Data: 2013-12-02 10:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2013 - II półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na aktualizację baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz na archiwizację dokumentów przyjmowanych do zasobu
Wykonanie: Wojciech Bonarski