główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 10911

1. Data: 2012-07-03 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono info o wyborze
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2012-06-25 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono mapę
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-06-25 12:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono dokumentację
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2012-06-25 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono zagospodarowanie plaży
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2012-06-25 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono projekt umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2012-06-25 12:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono 1 str. siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2012-06-25 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2012-06-25 12:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogloszenie o zamowieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2012-06-25 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń na istniejące place zabaw w następujących rejonach miasta: ul. Emilii Plater 4-6-Słowackiego, ul. Wroniej, ul. Daniłowskiego, na kąpielisku Słoneczko oraz na osiedlu Wyzwolenia
Wykonanie: Monika Jarzębska