główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 10897

1. Data: 2012-07-13 08:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z wezwaniem do podpisania umowy
Wykonanie: Blażej Cecota
2. Data: 2012-06-26 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono odpowiedzi na pytania
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-06-21 12:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono opis przedm zamowienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
4. Data: 2012-06-20 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono załącznik nr 8
Wykonanie: Monika Jarzębska
5. Data: 2012-06-20 14:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie: Monika Jarzębska
6. Data: 2012-06-20 14:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono projekt umowy
Wykonanie: Monika Jarzębska
7. Data: 2012-06-20 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz str. 1
Wykonanie: Monika Jarzębska
8. Data: 2012-06-20 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono siwz
Wykonanie: Monika Jarzębska
9. Data: 2012-06-20 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu
Wykonanie: Monika Jarzębska
10. Data: 2012-06-20 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na wykonanie pracy geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie porównania zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie
Wykonanie: Monika Jarzębska