główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 10849

1. Data: 2012-06-20 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie"-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogłoszenie o wyniku postępowania
Wykonanie: Monika Jarzębska
2. Data: 2012-06-04 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie"-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Dodatkowy opis redaktora: wprowadzono ogloszenie i załączniki
Wykonanie: Monika Jarzębska
3. Data: 2012-06-04 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2012 - I półrocze >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: "Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie"-współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Wykonanie: Monika Jarzębska